Flygbolaget SAS fortsätter att tyngas av den rådande pandemin och redovisar ännu ett kvartal med rejält omsättningstapp och miljardförluster.

ANNONS

”Pandemin fortsätter att kraftigt påverka hela flygbranschen negativt. Ökad smittspridning har lett till striktare reserestriktioner, vilket minskat efterfrågan under kvartalet och bromsat återhämtningen för resebranschen som helhet. Utvecklingen av vaccin och vaccinationsprogram ger dock förhoppningar om lättade restriktioner och ett ökat resande framåt sommaren 2021”, kommenterar vd Rickard Gustafson, som under kvartalet meddelade att han lämnar bolaget i sommar.

Omsättningen sjönk 76,5 procent till 2 282 miljoner kronor (9 707).

Rörelseresultatet blev -2 171 miljoner kronor (-767).

Resultatet före skatt var -1 936 miljoner kronor (-1 087).

Resultatet efter skatt blev -2 050 miljoner kronor (-861).

Resultat per aktie hamnade på -0,28 kronor (-2,33).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -4 937 miljoner kronor (555).

ANNONS
ANNONS

Som planerat har SAS kraftsamlat för att säkerställa återbetalning till kunder för inställda resor, vilket uppgår till 2,1 miljarder kronor under kvartalet, skriver bolaget i rapporten.

”Vi har dessutom haft engångsutbetalningar uppgående till cirka 0,7 miljarder kronor avseende framskjutna betalningar från 2020 samt genomförd omstrukturering. För att stärka likviditeten ytterligare i vår säsongsmässigt svagaste period, har SAS utnyttjat en kreditfacilitet uppgående till 1,5 miljarder norska kronor, till 100 procent garanterad av Garantiinstituttet for eksportkreditt, GIEK”, uppger vd.

SAS, Mkr Q1-2020/2021 Q1-2019/2020 Förändring
Nettoomsättning 2 282 9 707 -76,5%
Rörelseresultat -2 171 -767
Resultat före skatt -1 936 -1 087
Nettoresultat -2 050 -861
Resultat per aktie, kronor -0,28 -2,33
Kassaflöde från löpande verksamhet