MTG redovisar en omsättning i linje med förväntat under andra kvartalet. Rörelseresultatet var negativt men bättre än väntat. Jämfört med föregående år steg vinsten.

ANNONS

Omsättningen uppgick till 1 117 miljoner kronor (1 004), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 1 137.

Ebitda-resultat blev 39 miljoner kronor (-67), med en ebitda-marginal på 3,5 procent. Det justerade ebitda-resultatet uppgick till 71 miljoner kronor (-26).

Rörelseresultatet blev -35 miljoner kronor (-125), väntat rörelseresultat var -47.

Resultatet efter skatt blev -71 miljoner kronor (-136).

Resultat per aktie hamnade på -1,68 kronor (-2,35).

ANNONS
ANNONS

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 2 085 miljoner kronor (1 026).

MTG justerar helårsprognosen för att ”bättre reflektera en långsammare utveckling och intäktsgenerering för mediarättigheter inom esport”. Bolaget räknar nu med att leverera en organisk försäljningsökning mellan 8-12 procent, mot tidigare kring 15 procent, och en ensiffrig justerad ebitda-marginal i mittenspannet, mot tidigare bedömning om en ensiffrig justerad ebitda-marginal.