Statliga gruvjätten LKAB redovisar ökande omsättning och vinst under fjärde kvartalet. Utdelningen föreslås bli 6,1 miljarder kronor.

ANNONS

Omsättningen steg 0,5 procent till 6 947 miljoner kronor (6 911). Produktionsvolymen var för kvartalet på en fortsatt hög och stabil nivå. Leveransvolymerna påverkades dock av produktionsstörningar i hamnanläggningen i Narvik i slutet av året.

Rörelseresultatet blev 2 047 miljoner kronor (1 900), med en rörelsemarginal på 29,5 procent (27,5).

Resultatet före skatt var 2 113 miljoner kronor (1 110).

Resultatet efter skatt blev 1 630 miljoner kronor (879), en ökning med 85,4 procent mot föregående år.

Under utsikter skriver LKAB att stålpriserna i Europa vänt uppåt efter en tid av lägre nivåer.

”Stålbolagen börjar efterfråga mer volymer och förbereder sig för produktionsökningar men med
osäkra marknadsutsikter”, skriver gruvjätten.

LKAB bedömer att efterfrågan på högvärdiga järnmalmsprodukter kommer att återhämta sig något under året.

ANNONS
ANNONS

I övrigt fortsätter bolaget med att arbeta på sin konkurrenskraft. Arbetet med samhällsomvandlingen är inne i en intensiv fas med ökat antal förvärv samt nybyggnationer av ersättningsfastigheter till sakägare, vilket innebär ökade utbetalningar under året, skriver den statliga gruvjätten.

LKAB föreslår en utdelning till ägarna om 6,1 miljarder kronor.

LKAB, Mkr Q4-2019 Q4-2018 Förändring
Nettoomsättning 6 947 6 911 0,5%
Rörelseresultat 2 047 1 900 7,7%
Rörelsemarginal 29,5% 27,5%
Resultat före skatt 2 113 1 110 90,4%
Nettoresultat 1 630 879 85,4%