Flygbolaget SAS har erhållit politiskt stöd från regeringarna i Sverige och Danmark för rekapitalisering av bolaget, enligt ett pressmeddelande.

ANNONS

Den svenska regeringen lägger i dag fram en proposition till riksdagen om att stödja SAS med upp till 5 miljarder kronor, som en del av bolagets nödvändiga rekapitaliseringsplan till följd av de negativa effekterna av covid-19. Därutöver har den danska regeringen kommunicerat politisk enighet för en rekapitalisering av SAS.

Bolaget uppskattar att rekapitaliseringen kommer att omfatta nya medel om cirka 12,5 miljarder kronor samt ytterligare åtgärder, skriver SAS i ett pressmeddelande.

Målet med rekapitaliseringsplanen är att säkerställa att SAS är fullt ut finansierat och att nivån på eget kapital kommer att vara som innan covid-19 när affärsvolymer återgår till nivåer rådande innan covid-19.

ANNONS
ANNONS

SAS fortsätter att föra en dialog med den svenska och danska regeringen och andra utvalda intressenter, för att enas om villkoren för deras deltagande. SAS fortsätter också ansträngningarna för att säkra stöd från den norska staten. Målet är att presentera ytterligare uppgifter före slutet av juni, uppger SAS.