På frågan om flockimmunitet ingick i den svenska strategin, svarar Stefan Löfven (S): ”Självklart inte”.

Det är SD:s Mikael Strandman som undrar om Sverige hade kalkylerat med flickimmunitet i strategin, vilket Löfven ”vill avvisa bestämt”.

Statsministern frågas alltså ut av konstitutionsutskottet, KU, om Sveriges coronastrategi och Löfven säger bland annat att ”ingen tvekan” råder om att Sverige är hårt drabbat i pandemin.

”Det övergripande målet har varit att begränsa smittspridningen för att skydda människors liv och hälsa”, enligt Stefan Löfven.

Det fanns inget regeringsbeslut initialt om att agera när virussmittan tog fart, vilket kritiker slagit ner på.

”Det hade inte gjort någon skillnad i praktiken med ett formellt beslut”, hävdar Löfven, som däremot beklagar att testningen i ett tidigare skede drog ut på tiden.

Stefan Löfven slår fast att Folkhälsomyndigheten besitter expertkunskaper och att det skulle vara ”ett direkt tjänstefel” att inte lyssna på FHM, apropå en fråga från Jessica Wetterling (V) vilket förhållande regeringen har till Folkhälsomyndigheten.

ANNONS
ANNONS

Se KU-utfrågningen av statsministern.

Läs även: Hallengren KU-grillas om coronastrategin [DagensPS.se] »