Läkemedelsjätten Merck redovisar högre omsättning och resultat än väntat.

ANNONS

Omsättningen uppgick till 11,8 miljarder dollar (10,47), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 10,96.

Justerat resultat per aktie blev 1,30 dollar (1,06), vilket är 12 procent bättre än analytikerkonsensus som låg på 1,16.

Merck snävar nu åt sin prognos något. Bolaget spår en omsättning på helåret om 45,2-46,2 miljarder dollar. Vinsten per aktie väntas bli 4,84-4,94, mätt som non-gaap.

Tidigare prognos var en försäljning om 43,9-45,1 miljarder dollar och en vinst per aktie om 4,67-4,79 dollar.

Förväntningarna ligger vid 44,7 miljarder dollar i omsättning och en vinst per aktie om 4,75 dollar.

ANNONS
ANNONS
Merck, BUSD Q2-2019 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2018
Nettoomsättning 11,8 10,96 7,7% 10,47
Resultat per aktie, justerat 1,30 1,16 12,1% 1,06

Konsensusdata från Factset