Bostadsutvecklaren Oscar Properties halverar intäkterna och vänder till förlust i andra kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal i fjol.

ANNONS

Nettoomsättningen sjönk till 333,8 miljoner kronor (751,3), en minskning med 56 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev -17,1 miljoner kronor (43,3).

Resultatet före skatt var -39,9 miljoner kronor (13,9).

Resultatet efter skatt blev -44,1 miljoner kronor (15,2). Resultat per aktie hamnade på -1,94 kronor (0,27).

Antalet sålda bostäder uppgick till 8 (22). Antalet bokade bostäder var 36 (26) och antalet färdigställda bostäder var 11 (noll) i andra kvartalet.

Oscar Properties, Mkr Q2-2019 Q2-2018 Förändring
Nettoomsättning 333,8 751,3 -55,6%
Rörelseresultat -17,1 43,3
Rörelsemarginal 5,8%
Resultat före skatt -39,9 13,9
Nettoresultat -44,1 15,2
Resultat per aktie, kronor -1,94 0,27

 

ANNONS
ANNONS

Aktieägarna i bostadsutvecklaren Oscar Properties Holding kallas också till extra bolagsstämma måndagen den 23 september i Stockholm.

Stämman föreslås besluta om bemyndigande för styrelsen att besluta om ett utbyteserbjudande till innehavarna av preferensaktier, ett öppet bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission, samt med anledning därav ändringar av bolagsordningens gränser för aktiekapital och antalet aktier och införande av ett nytt aktieslag.