Nu väntas ”fler kommuner få det tufft”, konstaterar Kommuninvest.

Enligt en ny rapport ökade den samlade skulden för Sveriges kommuner och regioner med 52 miljarder kronor till 656 miljarder kronor 2018.

Ökningen är 8,6 procent och bakgrunden är bland annat ökade investeringar i service, bostadsbyggande och renovering av äldre bostäder.

”Skuldsättningen kommer att fortsätta öka. Vi ser inga tecken på minskade investeringsbehov och ekonomin går dessutom mot en lågkonjunktur vilket innebär fortsatt stigande lånebehov”, säger Emelie Värja, forskningsansvarig på Kommuninvest, till Dagens Nyheter.

ANNONS
ANNONS

”Vår bedömning är att kommunerna klarar av sina finansiella åtaganden även om skulden ökar. Den stora utmaningen är i stället att allt fler kommuner får det tufft att klara av ett positivt resultat”, fortsätter hon i artikeln där det framgår att 70 kommuner under fjolåret redovisade negativt resultat.

I år väntas över 100 kommuner, det vill säga en tredjedel av landets kommuner, uppvisa negativt resultat.

Kommuninvest är kommunernas gemensamma upplåningsinstitut och till Dagens Industri säger Emelie Värja att skattehöjningar eller sänkta ambitionsnivåer inte är lösningen. Snarare ser hon ökad digitalisering som ett alternativ för att få den kommunala servicen att fungera när ekonomin kärvar.

Det är inte invandringen enligt henne som är orsaken till det ökade skuldberget.