Det värsta från coronaviruset är bakom oss men någon riktig ekonomisk återhämtning kan man inte räkna med förrän viruset är helt borta. Det uppgav Urban Hansson Brusewitz, chef på Konjunkturinstitut, i en intervju med Dagens Nyheter.

ANNONS

”Så länge vi inte har ett vaccin kommer det finnas en osäkerhet. Och det kommer inte minst påverka företagens investeringar”, sade Urban Hansson Brusewitz.

Från Konjunkturinstitutets sida är slutsatsen att krisförloppet blir utdraget genom att även sträcka sig in i 2021. I huvudscenariot blir ett vaccin färdigt att användas först nästa höst.

Konjunkturinstitutets senaste prognosrapport kommer om några dagar. Den har publicerats sedan 1937.

ANNONS
ANNONS