SAS minskade antalet passagerare med 75,2 procent till 0,705 miljoner i den totala trafiken under juli, jämfört med samma månad året innan. Månaden före var tillväxten -85,5 procent.

ANNONS

Jämfört med juni ökade antalet passagerare med nästan 300 000.

”Vi märker en fortsatt långsam återhämtning av efterfrågan, i linje med våra förväntningar. När efterfrågan sakta återkommer, är vi glada att successivt kunna öka vår verksamhet, samtidigt som vi säkerställer en säker reseupplevelse för våra kunder och medarbetare”, säger vd Rickard Gustafson.

Mäts trafiken i betalda passagerarkilometer, RPK, minskade flygbolaget med 85,8 procent under månaden. Månaden före var tillväxten -94,4 procent.

Kapaciteten, mätt som ASK, minskade med 76,4 procent under månaden. Månaden före var tillväxten -91,2 procent.

Kabinfaktorn uppgick till 51,0 procent under månaden. Månaden före var kabinfaktorn 52,3 procent.

PASK uppgick till 0,56, svenska kronor, under månaden. Månaden före var PASK 1,01.

ANNONS
ANNONS

Passageraryielden uppgick till 1,10, svenska kronor, under månaden. Månaden före var passageraryielden 1,92.

SASjuli, 2020juni, 2020
Passagerare, miljoner0,7050,427
Passagerare, förändring i procent, YY-75,2-85,5
RPK, förändring i procent-85,8-94,4
ASK, förändring i procent-76,4-91,2
Kabinfaktor, i procent51,052,3
PASK0,561,01
Passageraryield1,101,92