”Vi har två veckor under helgerna där vi haft mindre fall, men annars verkar tyvärr uppgången fortsätta som den gjort”, säger statsepidemiolog Anders Tegnell, rapporterar SvD.

ANNONS

Tidningen följer Folkhälsomyndighetens, Socialstyrelsens och MSB:s presskonferens.

Sedan i fredags har 234 nya dödsfall bekräftats i covid-19. Totalt har 9 667 människor nu avlidit i sjukdomen.

Bekräftat smittade uppgår enligt senaste data, som släpar efter, till 506 866 personer.

”Vi befarar att dödssiffrorna kommer öka när vi uppdaterar dem under morgondagen”, säger Anders Tegnell.

”Vi är verkligen i en kritisk fas där vi ligger nära den gränsen vad sjukvården tål”, fortsätter Tegnell, enligt Svenska Dagbladet.

Johanna Sandwall, krisberedskapschef, Socialstyrelsen, uppger att 372 av patienterna som i dagsläget får intensivvård har covid-19. Gruppen utgör 60 procent av alla patienter som just nu intensivvårdas.

På andra avdelningar uppges 2 460 patienter vårdas med covid-19.

”Vi har en hårt belastad sjukvård i landet till följd av covid19-pandemin”, säger Sandwall.

ANNONS
ANNONS

Morgan Olofsson, kommunikationsdirektör vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, berättar med hänvisning till en Kantar/Sifo-undersökning från december att förtroendet för sjukvården är högt, men att förtroendet för Folkhälsomyndigheten, regeringen och MSB minskar bland befolkningen.

Läs mer på SvD.se.

Läs även: Så höga blir böterna vid brott mot pandemilagen [DagensPS.se] »