Patricia Industries, den del inom Investor som hanterar de onoterade innehaven, har ingått avtal om att köpa automationsföretaget Piab. Det framgår av ett pressmeddelande.

ANNONS

Köpeskillingen är 6,95 miljarder kronor på skuldfri basis (enterprise value). Säljare är EQT, i vilket Investor äger 19 procent.

Patricia Indutries uppges komma att investera 5,5 miljarder kronor för majoritetsägande i Piab, medan resterande del av förvärvet finansieras med externa lån och investeringar av ledning och nyckelpersoner inom Piab.

Förvärvet är föremål för godkännande från relevanta konkurrensmyndigheter och förväntas slutföras under det andra kvartalet 2018.

ANNONS
ANNONS

Piab utvecklar bland annat vakuumpumpar och ejektorer som används inom automatiserade tillverknings- och logistikprocesser. Sedan 2013 har bolagets årliga omsättningstillväxt legat på 20 procent. Omsättningen för 12-månadersperioden till och med den 31 mars 2018 uppgick till cirka 1,2 miljarder kronor, pro forma.