Klädjätten H&M redovisar en omsättning i linje med förväntat under tredje kvartalet.

ANNONS

Omsättningen sjönk 18,7 procent till 50 870 miljoner kronor (62 572). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 50 555. I lokala valutor minskade omsättningen med 16 procent.

I början av kvartalet var cirka 900 av koncernens drygt 5 000 butiker tillfälligt stängda. Vid kvartalets utgång var antalet tillfälligt stängda butiker drygt 200.

Vidare meddelar bolaget att det har vänt till vinst för tredje kvartalet. Den preliminära bokslutssammanställningen indikerar ett resultat före skatt på cirka två miljarder kronor.

Det som har gjort att modejätten kunnat vända till vinst är att återhämtningen gått bättre tack vare uppskattade kollektioner och att kraftfulla åtgärder vidtagits. Dessutom har bolaget haft mer fullprisförsäljning samtidigt som man fört en stark kostnadskontroll.
H&M släpper sin rapport för det tredje kvartalet den 1 oktober klockan 08.00.

ANNONS
ANNONS
H&M, Mkr Q3-2019/2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2018/2019 Förändring
Nettoomsättning 50 870 50 555 0,6% 62 572 -18,7%

Konsensusdata från Factset