Svensk-danska Postnord ökar omsättningen men vänder till förlust på sista raden.

ANNONS

Omsättningen steg 0,4 procent till 10 267 miljoner kronor (10 225).

Rörelseresultatet blev 35 miljoner kronor (193), med en rörelsemarginal på 0,3 procent (1,9).

Justerat rörelseresultat utföll på 181 miljoner kronor (200), med en justerad rörelsemarginal på 1,8 procent (2,0).

Resultatet efter skatt blev -73 miljoner kronor (123).

Resultat per aktie hamnade på -0,04 kronor (0,06).

ANNONS
ANNONS

Postnord föreslår 0 kronor i utdelning (0).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 1 205 miljoner kronor (617).

E-handeln gör att paketleveranserna fortsätter att växa medan brev minskar. Volymen av brev minskade med 7 procent.

”Vi är stolta över att ansvara för samhällsuppdraget för brevbefordran i Sverige och Danmark och tar till vara möjligheterna som förändrad reglering ger oss. Dock ser vi behov av ytterligare regulatoriska förändringar för att kunna säkerställa en ekonomiskt hållbar verksamhet. Vi fortsätter därför den konstruktiva dialogen om framtidens brevservice med politikerna”, skriver vd Annemarie Gardshol i rapporten.

Postnord siktar på ett nytt danskt avtal.

ANNONS
ANNONS

”I Danmark behövs ett nytt avtal gällande de samhällsomfattande tjänsterna. Då detta inte kom till stånd före avtalsperiodens utgång i december 2019 förlängdes det nuvarande avtalet med sex månader och PostNord Danmark får kompensation med drygt 100 miljoner danska kronor för postbefordran under första halvåret av 2020”, fortsätter hon.

Arbetet med att titta på en framtida modell för varannandagsutdelning på den svenska marknaden fortskrider.

Postnord, Mkr Q4-2019 Q4-2018 Förändring
Nettoomsättning 10 267 10 225 0,4%
Rörelseresultat 35 193 -81,9%
Rörelsemarginal 0,3% 1,9%
Rörelseresultat, justerat 181 200 -9,5%
Rörelsemarginal, justerad 1,8% 2,0%
Nettoresultat -73 123
Resultat per aktie, kronor -0,04 0,06
Kassaflöde från löpande verksamhet 1 205 617 95,3%
Utdelning per aktie, kronor 0 0