Genom pandemin vill finansminister Magdalena Andersson få slut på avregleringar och stora skattesänkningar. Samtidigt vill hon satsa mer på offentliga investeringar och bland annat finansiera dessa med högre kapitalbeskattning, signalerar hon.

Magdalena Andersson säger till Di att pandemin kan leda till ett skifte i den ekonomiska politiken.

”Jag tror att vi står inför en period när man kommer att efterfråga mer av gemensamma lösningar. Den här pandemin har verkligen satt flera av de problem som vi har i Sverige i blixtbelysning”, säger hon.

Som gemensamma lösningar ger hon exempel på bristerna inom äldreomsorgen, satsningar på polisen och förbättringen av väg- och järnvägsnätet.

”De offentliga investeringarna i äldreomsorg, infrastruktur och polisen, där polisutbildningarna skars ned med nästan 90 procent under alliansåren, har varit allt för anorektiska”, säger Magdalena Andersson.

Spara i ladorna 

Samtidigt som Magdalena Andersson vill investera, så betonar hon vikten av att hålla hårt i plånboken – och spara i ladorna.

”Jag kommer att vara en lika strikt och snål finansminister också framöver.”

ANNONS
ANNONS

Hon vill fortsätta att hålla efter statsskulden  – även när pandemin är över.

”Kan man bygga mer utan att det tränger ut andra saker man vill göra? Svaret är nej”, säger hon.

Skapa utrymme

I stället säger hon att man kan ändra målet för det offent­ligfinansiella sparandet.

”Då skapar man ett utrymme och det vill jag göra”.

Till TT säger Magdalena Andersson att skatterna kan behöva höjas på kapital. Detta för att finansiera de satsningar som behövs efter pandemin.

Enligt Andersson har Sverige väldigt låg kapitalbeskattning i en internationell jämförelse och att ”de som har stora kapitalinkomster behöver bidra mer”.

ANNONS
ANNONS

För att minska de ökande klyftorna i samhället behövs en ”ökad progressivitet i skattesystemet”, resonerar finansministern.

Läs hela TT:s söndagsintervju med Magdalena Andersson.

Läs mer: Magdalena Andersson första kvinnan på het stol