Göran Finnveden, professor i miljöstrategisk analys på Kungliga tekniska högskolan i Stockholm, leder den uppenbart kontroversiella forskningen.

ANNONS

Ämnet är vad som händer om den ekonomiska tillväxten stannar av med tonvikt på målet med ett hållbart samhälle.

Göran Finnveden betonar att forskargruppen inte tar ställning i sak utan att forskningen är oberoende. Men trots det är forskningen alltså känslig.

”Det kan bli så att vi får en lägre tillväxt och en del ser det som en risk, en del som en möjlighet, vi har ingen åsikt om det”, framhåller Göran Finnveden för SR:s Vetenskapsradion.

ANNONS
ANNONS

LÄS MER: ”Vad händer om tillväxten uteblir?” [Vetenskapsradion, Sveriges Radio] ›