Det omtvistade projektet Förbifart Stockholm har fakturerats för mycket av det tidigare kontrakterade byggbolaget.

Det framgår av en granskning som Dagens Industri har gjort. I mars hävdes kontraktet med byggbolaget Lovön Samverkan, LSAB, efter att arbetet med den nya förbifarten blivit kraftigt försenat.

Di har granskat samtliga fakturor från byggbolaget, och menar att LSAB fått ut 280 miljoner kronor för mycket. Bolaget har bara genomfört 14 procent av arbetet, men tagit 40 procent av projekttiden på sig att göra det, enligt artikeln. Dessutom har bolaget brutit mot flera skyddsföreskrifter.

Av de 280 miljonerna ska 193 ha varit ett förskott enligt avtalet. En del av de pengarna ska nu återkrävas, skriver Di. Hävningen av kontraket har försatt LSAB i konkurs.

”Det som pågår just nu är att vi för en dialog med konkursboet kring innehållet. Vi kommer att göra en slutreglering av det jobb som LSAB har gjort, det är inte färdigt utan pågår”, säger Johan Brantmark som är projektchef på Trafikverket för Förbifart Stockholm.

ANNONS
ANNONS

Det är ännu oklart huruvida förbifarten blir försenad på grund av hävningen av kontraktet.