Facebook redovisar en omsättning i linje med förväntat under tredje kvartalet, men aktien tappar då användartillväxten var lägre än väntat.

ANNONS

Omsättningen uppgick till 13,73 miljarder dollar, att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 13,80.

Resultat per aktie hamnade på 1,76 dollar, vilket är 20 procent bättre än analytikerkonsensus som låg på 1,47.

Antal dagligen aktiva medlemmar ökade med 9 procent till 1,49 miljarder jämfört med förväntade 1,51. Antalet månatliga användare var samtidigt upp 10 procent till 2,27 miljarder, vilket var lägre än väntade 2,29 miljarder i Factsets sammanställning.

ANNONS
ANNONS
Facebook, BUSD Q3-2018 Konsensus Förändring mot konsensus
Nettoomsättning 13,73 13,80 -0,5%
Resultat per aktie, USD 1,76 1,47 19,7%

Konsensusdata från Bloomberg