En ny rapport visar att upp emot 400 000 arbetstillfällen och 50 000 nya bostäder är i farozonen i Stockholm. Elbristen hotar inte bara huvudstaden utan hela landet.

ANNONS

Stockholms Handelskammare har tagit fram en ny rapport som offentliggörs inom kort. Den visar att regeringens initiativ till ett krispaket för att trygga elförsörjningen i huvudstaden inte räckt till, skriver Di.

”Tyvärr inte. Vi har tittat på flera olika scenarier. Och det vi bedömer som mest sannolikt, innebär att efterfrågan på el i Stockholmsregionens kärna, det vill säga själva huvudstaden, slår i kapacitetstaket år 2022. Och först 2029 har statliga Svenska Kraftnäts förstärkningar nått så långt att elbristen inte längre utgör en restriktion för utvecklingen”, säger Lisa Lindqvist – näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare.

Framtiden ser allvarlig ut enligt rapporten. Tre framtidsscenarier, som den tekniska konsultfirman WSP utarbetat på uppdrag av Stockholms Handelskammare, gör gällande att elbristen under stora delar av det kommande decenniet riskerar att bli mycket allvarliga.

Framför allt är det jobben som kommer att drabbas. Sysselsättningen kan skäras ner rejält: motsvarande minst 200.000, sannolikt drygt 400.000, årsarbeten i Stockholm – fram till år 2031.

Lika dyster är bilden för bostäder. Mellan 27.000 och 50.000 nya bostäder kommer inte till i regionen – fram till år 2031 – på grund av elbristen.

”Det motsvarar hela två till tre årsproduktioner av bostäder. Som en indirekt effekt försvinner under några år omkring vart fjärde byggjobb i regionen”, säger Lisa Lindqvist till Di.

Mörk framtidsbild

Stockholms Handelskammare målar upp en mörk framtidsbild. Scenariot visar sänkt ekonomisk tillväxt, ökad bostadsbrist och förlorade arbetstillfällen både i Stockholm, men även i övriga landet, sedan huvudstaden är det ekonomiska navet i Sverige. Lisa Lindqvist beskriver elbristen som ett ”direkt hot mot hela landets utvecklingsförmåga, en stark broms på landets tillväxtmotor och ett hinder för den gröna omställningen”.

”Vi behöver nu se åtgärder för att trygga en stabil tillgång på el och effekt som matchar samhällets behov”, säger hon.

ANNONS
ANNONS

På tisdagen meddelade Statliga Svenska kraftnät, som ansvarar för det svenska elsystemet, att ett nytt beslut om investeringar ska öka elnätskapaciteten i Stockholm med 320 megawatt från 2023.

”Det kommer att väsentligt förbättra elförsörjningen i Stockholm där situationen är mycket ansträngd. Enligt våra prognoser kommer vi dock ändå att ha fortsatt brist på elkapacitet tills våra mycket stora elnätsinvesteringar i regionen blir klara”, säger Tobias Edfast, nätutvecklingschef på Svenska kraftnät, till Di.

Läs mer: Bomben: 500 miljarder upp i rök av elbristen