Regeringen skriver nu om postförordningen så att brev skall levereras inom två dagar (tvådagarsbefordran) i stället för inom en dag (övernattbefordran).

ANNONS

Framöver skall också 95 procent av breven delats ut inom två dagar.

”Vi vill skapa förutsättningar att säkra en god postservice i hela landet. Vi vill också ställa tydliga krav från staten så att medborgarna vet vilken postservice de kan kräva och förvänta sig”, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson i en kommentar.

Under 2016 skickades cirka 2,3 miljarder brev i Sverige vilket är en minskning från år 2000 med 33,7 procent.

Volymnedgången gör det också alltmer kostsamt att leverera just brev.

Regeringen ändrar därför i postförordningen (2010:1049) där de statligt ställda kraven finns så att 95 procent av de inrikes brev som lämnas in för tvådagarsbefordran skall ha delats ut inom två arbetsdagar, oavsett var i landet breven har lämnats in.

ANNONS
ANNONS

Dessutom förslår regeringen i lagrådsremissen: Ändringar i postlagen, att Post- och telestyrelsen (PTS) ska få rätt verktyg att tydliggöra vilken den lägsta servicenivån är.

Beslutet om ändring i postförordningen (2010:1049) träder i kraft 1 januari nästa år.