Attendo har blivit hårt ifrågasatta i media för att bolaget valt att använda sig av icke CE-märkta munskydd för att minska spridningen av covid-19. Och därmed bryta mot gällande lagstiftning. Så här svarade Attendos koncernchef Martin Tivéus på Dagens PS frågor kring bolagets agerande.

ANNONS

Varför har Attendo valt att använda skyddsmasker till personalen som inte var CE-märkta för att stoppa spridningen av covid-19?

”I inledningen av pandemin var det en global brist på munskydd. Trots detta lyckades vi tidigt köpa in en parti munskydd av rätt kvalitet från en av sex CE-certifierade producenter i Kina. Att vänta in möjligheten att få CE-märkning på förpackningen av de första leveranserna skulle inneburit förseningar med flera veckor. I ett krisläge där varje dag handlar om att rädda liv, var en snabb leverans viktigare än rätt förpackning.”

Hur kan ett så stort företag som ni är, ni säger att ni är Nordens största omsorgsföretag, bryta mot det regelverk som gäller i Sverige och Europa?

”Något annat hade i detta läget varit otänkbart. Vi skulle göra på samma sätt igen om vi var tvungna att prioritera mellan människoliv och CE-märkning på förpackningen. Jag är säker på att vårt agerande räddat liv tack vare vår skickliga och dedikerade personal.” 

Hur kan ni använda olagliga munskydd?

”Vi på Attendo sätter alltid människoliv före en CE-märkning. Och inte minst eftersom det rörde sig om munskydd som vi visste kunde rädda liv, trots avsaknaden av korrekt märkning på förpackningen. Det var ett medvetet val även om det innebar att det inte följde regelverket.” 

ANNONS
ANNONS

Kommer ni att gå över till att använda CE-märkta masker?

”Dessa första leveranser står för ca sex procent av den totala volym munskydd vi har köpt in. Alla skydd i våra lager som går att beställa från verksamheterna idag är CE-märkta.” 

Hur tycker du att Attendo klarat av att skydda äldre som bor hos er?

”Jag är oerhört stolt över det arbete som våra medarbetare gjort och gör varje dag. Pandemin innebär en enorm utmaning för alla oss som verkar inom omsorgen. Vi har hela tiden försökt att vara proaktiva och lyssna till ledande experter – inte enbart myndigheterna. Det var därför som vi först av alla valde att införa besöksstopp, att införa hälsokontroller av anställda, att införa munskydd i alla vårdnära omsorgsinsatser för att bara nämna några åtgärder.”

Vad vill du säga till dina anställda som känner sig otrygga?

”Alla våra medarbetare ska veta att de har rätt skydd och att vi valt en skyddsnivå som är högre än myndigheternas rekommendationer. Våra anställda gör varje dag en enorm insats för hälsa och livskvalitet för tiotusentals omsorgsbehövande runt om i Norden.”

ANNONS
ANNONS

Vad tycker du om de svenska riktlinjerna för att stoppa smittspridningen av covid-19?

”Rekommendationerna för äldreomsorgen är otillräckliga. Vi varnade tidigt för symtomfria smittbärare inom äldreomsorgen. Trots alla de åtgärder vi införde med dagliga hälsokontroller som innebär temperaturtagning och kritiska frågor om allmäntillstånd hos alla medarbetare inför varje arbetspass, så fortsatte smittspridningen att öka på våra äldreboenden.” 

”Slutsatsen vi drog var att smittan sannolikt kommer in via smittad personal som är symtomfria och att en förhöjd skyddsnivå därmed är nödvändig för att skydda de äldre. Vi uppmanade berörda myndigheter i mars att ytterligare förstärka riktlinjerna för äldreomsorgen, men utan respons. När vi på egen hand ökade skyddsnivån med munskydd i alla vårdnära omsorgsinsatser för samtlig personal oavsett smitta, så har vi sett en markant minskning av antalet smittade på äldreboenden – i Stockholm med hela 96 procent sedan mitten av maj.”

Läs mer: Attendo erkänner bruk av underkända munskydd [Dagens PS]