Förpacknings- och massaproducenten BillerudKorsnäs redovisar en omsättning i linje med förväntat under första kvartalet. Bolagets ebitda-vinst var något lägre än väntat.

ANNONS

Omsättningen uppgick till 5 897 miljoner kronor (5 636), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 5 942.

Rörelseresultatet blev 677 miljoner kronor (550). Rörelsemarginalen var 11,5 procent (9,8).

Ebitda-resultat blev 1 065 miljoner kronor (923), väntat 1 078, med en ebitda-marginal på 18,1 procent (16,4).

Justerad ebitda-vinst blev 1 102 miljoner kronor (938).

Resultatet efter skatt blev 498 miljoner kronor (401).

”Kvartalet kännetecknades av stabil produktion och att den starka efterfrågan på innovativa- och hållbara förpackningsmaterial fortsätter. Som marknadsledande inom våra valda produktområden är vi väl positionerade för att fånga tillväxten. Intäkterna under kvartalet ökade med 5 procent jämfört med samma period förra året vilket i huvudsak förklaras av ökade försäljningspriser. Till följd av den väderrelaterade vedbristen som påverkat hela sektorn har vi haft svårt att möta kundefterfrågan fullt ut under perioden.

Våra investeringar utvecklas enligt plan. Pappersmaskinen i Skärblacka är just nu
under uppstart och förväntas bidra positivt till resultatet mot slutet av året”, säger vd Petra Einarsson i en kommentar.

ANNONS
ANNONS

Hon säger vidare: ”Den starka efterfrågan inom samtliga affärsområden förväntas bestå under kommande kvartal. Vi har ett gynnsamt orderläge med möjligheter till fortsatta prishöjningar för att motverka de ökande råvarupriserna som påverkar hela sektorn negativt”.

Tillgängligheten i produktionen har varit god under kvartalet, uppger Billerud-chefen också.

BillerudKorsnäs, Mkr Q1-2018 Konsensus Förändring mot konsensus Q1-2017
Nettoomsättning 5 897 5 942 -0,8% 5 636
EBITDA 1 065 1 078 -1,2% 923
EBITDA-marginal 18,1% 18,1% 16,4%
Rörelseresultat 677 550
Rörelsemarginal 11,5% 9,8%
Nettoresultat 498 401