”Det är riktigt allvarligt”, sade brandchef.

ANNONS

1.500 anställda evakuerades till följd av situationen, som uppstod i samband med att bland annat Södertälje blev utan el. En reaktion uppstod då i en kemtank på Astra Zenecas anläggning och räddningstjänsten befarade enligt Aftonbladet att farlig vätska riskerade att läcka ut.

”Det är riktigt allvarligt. Det finns en överhängande risk för att det kan komma ut”, sade Roger Magnusson, operativ chef vid Södertörns brandförsvar, till tidningen, som uppger att resurser från räddningstjänsten i hela länet skickades till Södertälje för att hantera det allvarliga läget.

”Det har uppstått en tryckhöjning i tanken och det är problem med kylningen. Det är riktigt allvarligt. Det finns en överhängande risk för att det kan komma ut”, förklarade Roger Magnusson och fortsatte:

”Astras personal har utrymt och vi är på väg att gå upp i stabsläge på ledningscentralen. Epiklorhydrin är både giftigt, brandfarligt och frätande”.

AB skriver att räddningstjänsten senare konstaterade att tanken inte innehöll epiklorhydrin. Däremot ämnet isopropylamin, som också är ”väldigt farligt”, enligt Cecilia Lundfeldt, kommunikatör vid Södertörns brandförsvarsförbund.

Hon berättade för Aftonbladet att isopropylamin är både brandfarligt och frätande.

Strax före klockan 11 uppgav Astra Zeneca att systemet höll på att startas om sedan elen kommit tillbaka. Personalen skulle få återgå till sina jobb så fort allting började fungera igen.

ANNONS
ANNONS

Enligt AB är det oklart om strömavbrottet i Södertälje kan kopplas till incidenten på Astra Zeneca; räddningstjänsten vet i skrivande stund inte om händelserna har något samband. Däremot är det känt att även Nynäshamn och Ekerö haft strömavbrottet, vilket bland annat gjort att folk i länet fastnat i hissar.

Felet ligger hos Vattenfall, framgår det.

”Felet har uppstått i en transformatorstation på regionnätet. Vi arbetar med att koppla om strömmen så att den successivt kan komma tillbaka till våra kunder. Strömmen kopplas bitvis in men jag har ingen prognos för när det är helt återställt”, säger Mikael Björnér, pressansvarig på Vattenfall, till Aftonbladet.