Utbildningsminister Anna Ekström (S) arbetar med ett förslag för att kommuner ska kunna sänka ersätt­ningar till friskolor. Det kan leda till att vinsterna hos privata skolor minskar.

ANNONS

Anna Ekström kan komma att presentera förslaget i riksdagen redan i höst. Hon kommer söka stöd hos Cen­terpartiet och Liberalerna, de borgerliga partierna som har mest gemensamt med Socialdemo­kraterna i skolfrågor, enligt utbildningsministern.

Hoppfull inför samtal

Det blir dock ingen lätt uppgift att ändra på ersättningarna där till exempel Centern kräver samma nivå på skolpeng oavsett vem som är uppdragsgivare. Anna Ekström är emellertid hoppfull inför uppdraget.

”Med goda argument och med den, som jag kan bedöma, goda vilja som jag sett från Centerpartiet har jag inte tap­pat hoppet om att hitta lös­ningar. Jag har också noterat att det finns grupperingar inom Centerpartiet, inte minst Centerns ungdomsför­bund, där man har en helt annan syn på de här frå­gorna”, säger Anna Ekström till Di. 

Att stoppa vinsterna i skolan var det som fick henne att ingå i Ste­fan Löfvens regering 2016.

”Personligen är det här en mycket viktig fråga för mig,” säger Anna Ekström vidare men vill inte kommentera om hon tänker sitta kvar som utbildningsminister efter nästa val – om Socialdemokra­terna bildar regering med en uppgörelse liknande januariavtalet, som innebär att vinsterna inte får röras.

Orimlig summa

Förra året låg det sammanlagda rörelse­resultatet för de fem största friskolekoncernerna på 1,5 miljarder kronor. En orimlig summa i Anna Ekströms ögon som säger att hon vill ”arbeta hårt för det som är Socialdemokraternas vision i skolfrågan, nämligen att skolan ska vara en gemensam institution där man kämpar för elevernas kunskap och bildning – inte för maximal vinst”.

Om hon kommer sitta kvar efter valet 2022 är dock fortfarande oklart.

ANNONS
ANNONS

”Huruvida jag kommer att tacka ja till en hypotetisk statsrådspost eller inte, det är en fråga där jag kommer att lämna svaret till statsminis­ter Stefan Löfven, inte i för­väg.”

Läs mer: Socialdemokraterna vill införa en ny ISK-skatt