Missa inget viktigt, håll dig uppdaterad i business-almanackan via Dagens PS.

ANNONS

Börs
Rapporter
08:00 H&M, MoxieTech, Svolder

Utländska rapporter
Admiral Capital, Dantax

Stämmor
14:00 Bambuser (extra), 15:00 Hancap (extra)

Investerarmöte
09:00 H&M telefonkonferens
10:00 Redeye investerarmöte Redeyes evenemang om trådlös kommunikation
10:00 Gapwaves investerarmöte Redeyes evenemang trådlös kommunikation
10:00 Sivers IMA investerarmöte Redeyes evenemang om trådlös kommunikation
12:30 Vitrolife investerarmöte Sahlgrenska Science Park
13:00-16:30 Elekta kapitalmarknadsdag
Crunchfish investerarmöte Aktiespararnas möte i Lysekil

Utländska investerarmöte
10:00 Huawei investerarmöte Redeyes evenemang om trådlös kommunikation

Handlas exklusive utdelning
Bonäsudden (utd 1,90 kr), Corem för preferensaktien (utd 5,00 kr), Delarka Holding (utd 2,00 kr), Fastpartner för preferensaktien (utd 1,67 kr), Klövern för preferensaktien (utd 5,00 kr), Klövern för A- och B-aktien (utd 0,11 kr), Kungsleden (utd 0,55 kr), Logistri (utd 2,25 kr), Mälaråsen (utd 2,50 kr), Pegroco för preferensaktien (utd 2,40 kr), Quartiers Properties för preferensaktien (utd 0,24 kr), Sagax för D-aktien och preferensaktien (utd 0,50 kr), Victoria Park för preferensaktien (utd 5,00 kr)

ANNONS
ANNONS

Corporate Actions
Brinova första dag för handel på Stockholmsbörsen efter byte från First North
Euris handlas exklusive teckningsrätt i nyemission, N 1:3, 50 öre per aktie

Makro
03:30 Kina industrivinster
08:00 Danmark konjunkturbarometer
08:00 Finland konsumentförtroende
08:00 Norge kredittillväxt
08:00 Tyskland Gfk konsumentförtroende
09:00 Sverige konjunkturbarometer från Konjunkturinstitutet
09:30 Sverige hushållens skuldsättning
10:00 ECB månadsrapport
10:00 EMU penningmängd
10:00 Italien konsumentförtroende
11:00 EMU affärsklimat-indikator
11:00 EMU konjunkturbarometer
14:00 Tyskland KPI preliminärt
14:30 USA antalet nya arbetslösa, veckostatistik
14:30 USA order varaktiga varor preliminär
14:30 USA BNP reviderad
14:30 USA handelsbalans, endast varor
14:30 USA grossistlager
15:45 USA Bloomberg Consumer Comfort
16:00 USA kontrakterade husköp
16:30 USA EIA veckovis naturgaslager
17:00 USA Kansas Fed index
Belgien KPI
Egypten räntebesked
Taiwan räntebesked