Fordonsjättens koncernchef Martin Lundstedt på strålande humör.

ANNONS

Verkstadsbolaget Volvo redovisar ökad omsättning som var högre än väntat under tredje kvartalet 2017. Bolaget rapporterar högre rörelseresultat, också det högre än väntat.

Omsättningen uppgick till 77 225 miljoner kronor (68 758), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 76 001.

Rörelseresultatet blev 7 424 miljoner kronor (4 656), med en rörelsemarginal på 9,6 procent.

Rörelseresultatet exklusive extraordinära poster utföll till 7 024 miljoner kronor (4 846), med en rörelsemarginal exklusive extraordinära poster på 9,1 procent. Rörelsemarginalen var 9,7 procent i föregående kvartal. Väntat nivå i det justerade rörelseresultatet var 6 269 miljoner.

Resultatet före skatt var 7 034 miljoner kronor (4 120), analytikerkonsensus 5 973.

Resultatet efter skatt blev 5 515 miljoner kronor (2 612), analytikerkonsensus 4 505.

ANNONS
ANNONS

Resultat per aktie hamnade på 2,69 kronor (1,27).

Orderingång på lastbilar uppgick till 51 955 stycken (39 480). Leveranserna var 46 603 stycken (41 155).

Orderingång på anläggningsmaskiner uppgick till 13 421 stycken (9 237). Leveranserna var 13 421 stycken (9 731).

”Från ett övergripande perspektiv är efterfrågan på marknaderna stark, vilket återspeglas av att orderingången på lastbilar steg med 32 procent och på anläggningsmaskiner med 45 procent. Vi ser att aktivitetsnivån är hög hos många av våra kunder, vilket bidrar till tillväxten i vår serviceverksamhet, som justerat för förändrade valutakurser ökade med 5 procent under kvartalet”, konstaterar koncernchefen Martin Lundstedt i sitt vd-ord.

Han uppger vidare att efterfrågan på anläggningsmaskiner fortsätter att stiga på de flesta marknader och Volvo fortsätter att ta marknadsandelar inom sina starkaste fästen på marknaden.

Inom lastbilar pekar Martin Lundstedt på att leveranserna steg med 13 procent i kvartalet med ökade volymer i samtliga regioner. Den justerade rörelsemarginalen inom affärsområdet var 8,6 procent vilket var något bättre än förra året men fortsatt påverkad av flaskhalsar i delar av leverantörskedjan.

ANNONS
ANNONS

”De närmaste kvartalen kommer vi arbeta hårt med att säkerställa introduktionen och upptaktningen i produktionen av våra nya lastbilar i Nordamerika samtidigt som vi arbetar tillsammans med våra leverantörer för att minska den ineffektivitet som orsakats av leveransbegränsningar till vår lastbilstillverkning”, uppger Volvo-chefen.

Till nyhetsbyrån TT säger Martin Lundstedt att delårsrapporten är rekord.

”Det är det bästa tredje kvartalet för Volvokoncernen någonsin”.

Volvo, Mkr Q3-2017 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2016
Nettoomsättning 77 225 76 001 1,6% 68 758
Rörelseresultat 7 424 4 656
Rörelsemarginal 9,6% 6,8%
Rörelseresultat, ex eo 7 024 6 269 12,0% 4 846
Rörelsemarginal, ex eo 9,1% 8,2% 7,0%
Resultat före skatt 7 034 5 973 17,8% 4 120
Nettoresultat 5 515 4 505 22,4% 2 612
Resultat per aktie, kr 2,69 1,27