E85 och HVO100 beläggs med skatt och höjs med 8,50 kronor och 6 kronor per liter.
Samtidigt kan bränslena räknas in i reduktionsplikten, vilket kan påverka priset på vanlig diesel och bensin.
Staten får in 1,8 miljarder kronor på den nya skatten, uppger regeringen i ett nytt lagförslag.

ANNONS

Den som tankar etanolbränslet E85 och biodieseln HVO100 behöver i dag inte betala någon koldioxidskatt. Sveriges har ett undantag från Europeiska kommissionen för att kunna befria rena och höginblandade biodrivmedel från koldioxid- och energiskatt.

Nya lagar för nya skatten

Under flera år har det ifrågasatts om Sveriges skatteundantag kommer att få fortsätta. Dagens PS kan nu avslöja att undantaget med all sannolikhet upphör för alltid från den 1 januari 2023. Regeringen föreslår i en ny promemoria flera lagändringar på grund av att det ska införas skatter på HVO100 och E85 från nästa år.

Det är i dagsläget oklart om statsstödsgodkännandet kommer att kunna förlängas bortom 2022. Mot bakgrund av detta remitteras ett förslag om att Sverige till den 1 januari 2023 ska upphäva skattebefrielsen för flytande rena och höginblandade biodrivmedel och i stället främja dessa drivmedel genom att införliva dem i reduktionsplikten, skriver regeringen i sin PM.

30 kr / liter HVO100

Införandet av skatten innebär rejäla höjningar på E85 och HVO100. En liter E85 höjs med 8,50 kronor inklusive moms och HVO100 höjs med drygt 6 kronor inklusive moms. Det är samma skatt som för vanlig bensin och diesel. Om dagens priser står sig skulle en liter E85 kosta 25,70 kronor och en liter HVO100 kommer att kosta 30,12 kronor.

Regeringen vill nu ändra lagen om reduktionsplikt och göra så att E85 och HVO100 kan räknas in i reduktionen. Det kan göra så att mindre biobränsle behöver blandas in i den vanliga bensinen och dieseln.

1,8 miljarder till staten

Utmaningen blir att få någon att vilja tanka etanol och HVO100 som är betydligt dyrare än bensin och diesel. Det problemet kan lösas genom att de som tankar vanliga drivmedel får subventionera priset på E85 och HVO100 genom att betala mer för bensin och diesel.

Hur det kommer att påverka det vanliga bensin- och dieselpriset är ännu oklart, regeringen räknar med att öka skatteintäkten på E85 och HVO100 med 1,8 miljarder kronor.

ANNONS
ANNONS

”Delar bedömningen”

– Våra modeller är ännu inte uppdaterade, så det går inte svara på hur det kommer påverka bränslepriser. Jag delar regeringens bedömning att det blir svårt att behålla skattebefrielsen från 2023, säger Ebba Tham, expert på produkt och miljö hos Drivkraft Sverige.

Dagens PS har sökt energiminister Khashayar Farmanbar för en kommentar.