Mer än en fjärdedel av allt biodrivmedel i Sverige görs av palmolja som skövlar regnskog.
Gröna Bilister slår nu larm om att en stor del av biodieseln HVO100 är sämre än fossil diesel och bensin.
– Riskerna är för stora. Vi måste bli kvitt palmoljeprodukterna för att bevara biodrivmedlens trovärdighet, säger Gröna Bilisters projektledare Per Östborn. 

ANNONS

Alla drivmedel som säljs i Sverige skulle i år ha miljödeklarerats genom en märkning vid pumpen.Men införandet av systemet sköts upp till 2021. Nu går Gröna Bilister i stället ut och redovisar drivmedlens klimatpåverkan i en avslöjande rapport.

Genom reduktionsplikten blandas allt mer biodrivmedel in i vår bensin och diesel. Den som tankade ren etanol E85 minskade sin klimatpåverkan med 46 procent. Den förnybara dieseln HVO100 uppges minska klimatpåverkan med 83 procent, enligt Energimyndigheten.

Sex procent av alla drivmedel i Sverige

Men nu slår Gröna Bilister larm om att 44 procent av den HVO100 som används i Sverige i år är gjord av palmolja. Det innebär att 28 procent av alla biodrivmedel i Sverige består palmolja. Totalt är sex procent av alla drivmedel som används i Sverige i år gjorda av palmolja. Enligt EU-kommissionen är palmoljan värre än fossil diesel och bensin, då den dessutom skövlar regnskogen.

– Det är lätt hänt att man tummar på hållbarheten i förnybarhetens namn. Riskerna är för stora med palmoljan. Tillverkarna måste avstå från kortsiktiga vinster för att kunna skapa en marknad som är långsiktigt livskraftig, säger Per Östborn på Gröna Bilister.

Neste som är störst på HVO100 har lovat att fasa ut all palmolja. Men inte förrän 2025. Och de har ännu inte satt ett slutår för palmoljederivatet PFAD. Neste använde knappt 1 procent av den globala produktionen av palmolja år 2019 som råvara till biodrivmedel, och mellan 20 och 30 procent av hela världens produktion av palmoljederivatet PFAD (Palm Oil Fatty Acid). Cirkle K och Preem uppger att de inte använder palmolja i sin HVO.

– Siffran som anges av Gröna Bilister är på global nivå, vi fasar ut palmolja till 2025, i den svenska HVO:n är det ingen ren palmolja, det som ingår är en andel på mindre än 10 procent PFAD, säger Neste i en kommentar.

ANNONS
ANNONS

Genom reduktionsplikten blandar Sverige allt mer drivmedel i bensinen och diesel. Fossila bränslena dominerar ändå och stod år 2019 för 78 procent av drivmedelsenergin.

Av rapporten framgår att 41 procent av den råolja vi använder i Sverige kommer från Norge. Ryssland är näst största leverantör med 27 procent, före Nigeria med 13 procent.