Biltillverkaren Volvo Cars redovisar såväl en ökande vinst som stigande omsättning i det fjärde kvartalet.

ANNONS

Omsättningen uppgick till 73 025 miljoner kronor (60 959), en ökning med 20 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev 4 505 miljoner kronor (3 616), med en rörelsemarginal på 6,2 procent (5,9).

Resultatet före skatt var 4 123 miljoner kronor (3 319).

Resultatet efter skatt blev 3 089 miljoner kronor (2 963), en ökning med 4 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 10 484 miljoner kronor (3 703).

För helåret ökade försäljningen av bilar med 12,4 procent till 642 253 stycken.

”Det här resultatet är i linje med våra förväntningar, men det lever inte helt upp till våra långsiktiga ambitioner. Både omsättning och försäljning hade en hälsosam tillväxt, men lönsamheten påverkades av externa faktorer som handelstullar och en ökad prispress på flera marknader”, säger Volvo Cars-chefen Håkan Samuelsson i en kommentar.

ANNONS
ANNONS

Volvo Cars-chefen skriver i rapporten att utsikterna fortsatt är positiva i Europa och USA medan efterfrågan går ned i Kina.

Under 2019 skall Volvo Cars fortsätta att driva på för en global tillväxt och ökade marknadsandelar, skriver Samuelsson.

Volvo Cars, Mkr Q4-2018 Q4-2017 Förändring
Nettoomsättning 73 025 60 959 19,8%
Rörelseresultat 4 505 3 616 24,6%
Rörelsemarginal 6,2% 5,9%
Resultat före skatt 4 123 3 319 24,2%
Nettoresultat 3 089 2 963 4,3%
Kassaflöde från löpande verksamhet 10 484 3 703 183,1%