Biltillverkaren Volvo Cars redovisar ökade omsättningen och vinsten under 2019. Företaget satte också nytt försäljningsrekord och passerade gränsen 700 000 sålda fordon på ett år. Kostnadsbesparingarna lyfte även marginalen under det andra halvåret.

ANNONS

Omsättningen steg 8,5 procent till 274,1 miljarder kronor (252,7).

Rörelseresultatet blev 14,3 miljarder kronor (14,2), med en rörelsemarginal på 5,2 procent (5,6).

Volvo Cars satte under året nytt försäljningsrekord och för första gången sålde man över 700 000 bilar.

”2019 var ännu ett år av tillväxt och med ett robust finansiellt resultat samtidigt som den omvandling företaget befinner sig i fortsatte,” säger Volvo Cars vd Håkan Samuelsson och fortsätter.

”Det gläder mig att de kostnadseffektiviseringar som initierades under 2019 har haft effekt, särskilt under andra halvan av året.”

ANNONS
ANNONS

Både rörelsevinsten och rörelsemarginalen var bättre under den andra halvan av året än samma period 2018. Lönsamheten under perioden drevs av en stark volymtillväxt, särskilt för SUVar, samt av de kostnadseffektiviseringar som initierades tidigt under fjolåret.

Volvo Cars, mdkr 2 019 2 018 Förändring
Nettoomsättning 274,1 252,7 8,5%
Rörelseresultat 14,3 14,2 0,7%
Rörelsemarginal 5,2% 5,6%