De svenska nyregistreringarna av personbilar visade en ökning med 108 procent i december till 47 797 nya personbilar, räknat på årsbasis. För helåret 2019 steg registreringarna med 0,6 procent.

ANNONS

Uppgången för personbilar och lätta lastbilar förklaras av tidigarelagda köp och registreringar innan fordonsskatten höjdes från 1 januari 2020.

Nyregistreringarna av tunga lastbilar över 16 ton sjönk med 3,9 procent till 517 lastbilar under månaden (538). Under 2019 var registreringarna upp 7,0 procent. Volvos registreringar sjönk under månaden med 1,5 procent till 200 fordon (203), medan Scanias ökade 12,5 procent till 225 fordon (200) under månaden.

Nyregistreringarna av tunga bussar minskade till 121 bussar (117) i december. Under 2019 var registreringarna upp 56,8 procent. Volvos registreringar var 48 bussar (11) och Scanias 15 bussar (0) under månaden.

De svenska bilregistreringarna uppgick till 355 704 bilar under 2019, vilket gör det till tredje bästa året någonsin. I år spås registreringarna sjunka med 7 procent.

ANNONS
ANNONS

”Den prognos på 335 000 personbilar som vi lade i början på 2019 och som vi reviderade till 345 000 bilar i november överträffades. Det berodde på en mycket stark avslutning på året. Enbart i december ökade registreringarna med 108 procent. Många passade på att köpa och registrera sin nya bil innan fordonsskatten återigen höjdes kraftigt från 1 januari 2020 när den nya testmetoden WLTP infördes i Bonus-malussystemet”, säger Jessica Alenius, vice vd på Bil Sweden i ett pressmeddelande.