De svenska nyregistreringarna av personbilar minskade med 18 procent i december till 16 798 nya personbilar, räknat på årsbasis. Under 2019 steg registreringarna med 0,6 procent.

ANNONS

”Det blev en väntad nedgång i januari för både personbilar och lätta lastbilar eftersom
fordonsskattehöjningen vid årsskiftet medförde en kraftig uppgång för nyregistrerade personbilar och lätta lastbilar i december förra året”, skriver Bil Sweden.

Antalet och andelen laddbara bilar ökade däremot. Registreringarna av rena elbilar och laddhybrider var upp 94 procent i januari. Andelen laddbara bilar av de totala nyregistreringarna var rekordhöga 30,7 procent.

”Det ligger i linje med Bil Swedens prognos för andelen laddbara bilar i år på 30 procent”, säger Bil Swedens vd Mattias Bergman.

Nyregistreringarna av tunga lastbilar över 16 ton steg med 2,4 procent till 420 lastbilar under månaden (410). Under 2019 var registreringarna upp 7,0 procent. Volvos registreringar sjönk under månaden med 16,4 procent till 133 fordon (159), medan Scanias ökade 18 procent till 223 fordon (189) under månaden.

ANNONS
ANNONS

Nyregistreringarna av tunga bussar minskade till 30 bussar (23) i januari. Under 2019 var registreringarna upp 56,8 procent. Volvos registreringar var 8 bussar (6) och Scanias 0 bussar (10) under månaden.