Franska fordonsjätten Renault ökade försäljningen men minskade vinsten under det första halvåret.

ANNONS

Omsättningen ökade med 1,4 procent till drygt 30 miljarder euro. Tillväxten var 2,4 procent i det andra kvartalet och 0,2 procent i det första. Registreringarna ökade med 9,8 procent under perioden.

Rörelsemargianlen var 6,4 procent.

Nettovinsten var 2,04 miljarder euro (2,44). Föregående års resultat lyfts av engångsvinster. 2018 har påverkats negativt av Nissan.

Renault bekräftar sin prognos men höjer utsikterna för hur totalmarknaden kommer att utvecklas.

Det franska bolaget spår nu att den globala fordonsmarknaden ökar med 3 procent och den europeiska med 1,5 procent. Den tidigare prognosen indikerade en tillväxt om 2,5 procent globalt och 1 procent för Europa.

ANNONS
ANNONS

Frankrike väntas växa med 2 procent, upp från tidigare 1 procent.

Kina lämnas oförändrad vid 5 procent, Indien höjs till 8 procents tillväxt (6) medan Brasilien väntas öka 10 procent (5). Ryssland väntas växa med mer än 10 procent, upp från en tidigare prognos om en tillväxt om nära 10 procent.