De svenska nyregistreringarna av personbilar sjönk med 49,4 procent till 12 504 bilar i juli jämfört med motsvarande månad året innan. Det visar ny statistik från Bil Sweden. Hittills i år är registreringarna upp 9,1 procent.

ANNONS

”Introduktionen av det nya fordonsskattesystemet Bonus-malus från 1 juli medförde rekordhöga nyregistreringar av både personbilar (+73 procent) och lätta lastbilar (+193 procent) i juni. Som en följd av juni månads toppregistreringar blev det som väntat en kraftig nedgång i juli”, säger Mattias Bergman, vd för Bil Sweden.

Nyregistreringarna av tunga lastbilar över 16 ton, som inte omfattas av Bonus-malussystemet, steg med 6,8 procent till 345 lastbilar under månaden (323). Hittills i år är registreringarna upp 0,3 procent. Volvos registreringar sjönk 2,3 procent till 130 fordon (133), medan Scania ökade 18,7 procent till 159 fordon (134) under månaden.

Nyregistreringarna av tunga bussar minskade med 73 procent till 34 bussar (126) i juli. Hittills i år är registreringarna ned 19,7 procent. Volvos registreringar var 9 bussar (18) och Scania 4 bussar (5) under månaden.

ANNONS
ANNONS

”De kraftiga upp- och nedgångarna av nyregistrerade personbilar och lätta lastbilar i juni och juli beror på att många ville ta sina nya fordon i trafik före 1 juli för att undvika den kraftiga höjningen av fordonsskatten som Bonus-malussystemet innebär”, fortsätter Mattias Bergman.