Förbud mot diesellastbilar från de ”rena” miljözonerna i svenska kommuner, utan att för den skull porta personbilarna. Det är grunden till ett nytt förslag.

ANNONS

Diesellastbilar och andra transportbilar ska stängas ute från kommunkärnorna, när miljökraven nu skärps, skriver IVL Svenska Miljöinstitutet i ett förslag.

Det har pågått ett tag med så kallade miljözoner i Sverige, men även i Europa, förbättra luftkvaliteten, där ”smutsiga” fordon så som bilar lastbilar och bussar drivna med diesel varit förbjudna. Nu ska miljökraven skärpas under en tid och IVL vill att dieseldrivna personbilar och bussar ska undantas förbudet.

”Att utestänga en stor del av alla personbilar från städerna är en stor inskränkning. Istället behöver dagens miljözonsregler ändras så att kommuner får möjlighet att införa anpassade zoner där dieseldrivna lastbilar förbjuds”, skriver IVL i en artikel på SvD Debatt.

Lättare att anpassa sig

IVL menar att företag och åkerier har en enklare väg att kunna anpassa sig till de tuffare reglerna än enskilda personer., Dessutom menar IVL att lastbilar står för en större del av kväveoxid- och partikelutsläppen som är hälsofarliga.

Välkommet förslag

Riksförbundet M Sverige, tidigare Motormännens Riksförbund, välkomnar förslaget från IVL.

ANNONS
ANNONS

”Debatten om miljözoner har i alltför stor utsträckning handlat om privatbilisterna”, säger Caroline Drabe vd på Riksförbundet M Sverige.

Läs mer: Fler artiklar om transportbilar på [Dagens PS]