Halvledarbristen har flera anledningar. Enskilt hade de olika orsakerna antagligen inte orsakat dagens kris – men kombinerat beskrivs det bäst som en perfekt storm.

ANNONS

Dagens PS har tidigare skrivit om den globala bristen på så kallade halvledare, vilket har gjort att fordonstillverkare som Volkswagen, Volvo Cars och Porsche blivit tvungna att flagga för minskad produktion.

I en artikel i Harvard Business Review analyseras de faktorer som ligger som grund för bristen på halvledare.

Coronapandemin är delvis orsaken till att fordonsindustrin är i en tillverkningskris. Men även handelskriget mellan USA och Kina bidrar till halvledarbristen.

Samtidigt har fordonsindustrins agerande  resulterat i att bristen på halvledare är mer omfattande än vad den kunde ha varit.

Coronapandemin

Halvlederabristen tar avstamp i coronapandemin. I den inledande fasen av nedstängningarna föll efterfrågan på bilar och i flera fall stannade produktionen in helt när fabrikerna tillfälligt stängdes ner.

En minskad efterfråga på fordon hade dock i sig inte nödvändigtvis orsakat bristen på halvledare.

ANNONS
ANNONS

Slimmade lager

I stället pekar Harvard Business Review på fordonstillverkarnas aggressiva försök att minimera mängden komponenter i lagret som en faktor som har fördjupat krisen.

När väl efterfrågan på bilar började att öka under fjolårets tredje kvartal var fordonstillverkarna långsamma med att skruva upp beställningarna.

Det utgör en skarp kontrast mot exempelvis elektroniktillverkare som var mer framgrångsrika i att säkra sina leveranskedjor innan november 2020.

Handelskrig

Handelskriget mellan USA och Kina har också satt sina spår i marknaden för halvledare.

I samband med att försäljningen av halvledare kinesiska telekombolag blev hårdare reglerat under Donald Trumps tid som president började de kinesiska bolagen att bygga upp ett lager för att kunna klara sin produktion.

Samtidigt förlorade amerikanska firmor möjligheten att köpa halvledare från stora kinesiska tillverkare efter svartlistningar från den amerikanska regeringen.

En perfekt storm

Utöver de tydliga orsakerna finns det andra händelser som har bidragit till den globala halvledarbristen.

ANNONS
ANNONS

Bränder i två japanska fabriker som tillverkar komponent som används i de halvledare som fordonsindustrin använder sig av orsakade stora störningar i leveranskedjorna.

En av fabrikerna har fortfarande inte påbörjat tillverkning efter branden – som skedde i oktober.

Att två bränder Japan kan ge näring åt en global tillverkningskris kan förefalla att vara orimligt. Men det visar på hur många fordonsjättar har fokuserat på att hålla låga kostnader i leverantörsleden genom att behålla ett slimmat lager.

Det gör dem också mer sårbara när störningar i leverantörsleden.

Läs mer: Porsches vd om halvledarbristen: ”väldigt allvarlig” [Dagens PS] >>