Elbilar riskerar att höja elräkningen för alla.
Fler och fler elbolag inför nu effektavgifter, en slags trängselskatt, för att undvika att alla laddar bilen samtidigt.
– Om många kommer hem samtidigt och laddar samtidigt, då kommer elnätet inte att räcka till, säger Lars Edström, affärschef för elnät på Göteborg Energi till TT.

ANNONS

Belastningarna på elnäten ökar när allt fler skaffar elbilar. Försäljningen har mer än fördubblats och över 30 000 nya elbilar har tillkommit under 2021, men det här är bara början.

När allt fler laddar sina bilar blir det toppar av elförbrukning under vissa tider på dygnet. Energin räcker till, men det finns risk att elnäten blir överbelastade i Stockholm, Göteborg och Skåne.

Nu inför allt fler elbolag effektavgifter för villor och avgifter för att jämna ut förbrukningen och förhindra att elnäten måste byggas ut, vilket medför stora kostnadshöjningar. Effektavgift är en slags trängselskatt för att motverka hög belastning på elnäten.

– Jag tror att många svenskar kommer att få lära sig räkna med effektavgifter, säger Johan Carlsson, jurist och projektledare på Energimarknadsinspektionen, till TT.

Elbolagen mäter vilken timme i månaden du förbrukar mest el och sätter en effektavgift efter den förbrukningen. Andra avgifter kan sänkas för att kompensera. Senast i raden att införa effektavgift är Göteborgs Energi. De största elbolagen väntas snart följa efter.

– Egentligen görs detta för att hindra framtida avgiftsökningar. Om vi kan använda elnätet bättre, behöver vi inte lägga pengar på att bygga ut det, säger Johan Carlsson.

De närmaste åren väntas försäljningen av elbilar mångdubblas. Om vi kan ladda på rätt tider så behöver inte elnäten byggas ut och då kan vi spara pengar. Men införandet gör att elräkningen blir högre om du inte kapar dina effekttoppar.

ANNONS
ANNONS

– Fler och fler av våra kunder köper en elbil. De laddas med ganska hög effekt. Om många kommer hem samtidigt och laddar samtidigt, då kommer elnätet inte att räcka till, säger Lars Edström, affärschef för elnät på Göteborg Energi till TT.

Energimarknadsinspektionen håller på att ta fram nya regler som gör att effektavgifter kan bli obligatoriskt i storstadsområden.

Fakta effektavgifter

Du har i dag två olika delar av elräkningen. Elnätsavgiften är kostnaden för elöverföring via elnätet. Elhandelsavgiften styrs av hur mycket el du förbrukar. Ovanpå elbolagens kostnader betalar du energiskatter. Effektavgiften läggs ovanpå elnätsavgiften och baseras vanligen på den timme i månaden då du förbrukar mest el.
Källa: Energimarknadsinspektionen