Brittiska prestigebiltillverkaren Aston Martin redovisar minskande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar samtidigt en minskad nettoförlust. Omsättningen sjönk 12,6 procent till 340,1 miljoner pund (389,2).

ANNONS

Ebitda-resultatet, justerat, uppgick till 64,5 miljoner pund (87,0), med en ebitda-marginal, ex eo på 19,0 procent (22,4).

Resultatet efter skatt blev -12,0 miljoner pund (-92,1).

Aston Martin föreslår ingen utdelning.

Prognosen för 2020 är intäkter på 997,3 miljoner pund, vilket är under väntade 1,01 miljarder pund enligt en sammanställning av Bloomberg.

Justerat ebitda väntas bli 134,2 miljoner pund, och det något under väntade 134,8 miljoner pund.

Bolaget ser i princip all justerat ebitda uppstå under andra halvåret på grund av initiala leveranser av DBX och Specials.

Vad gäller coronaviruset uppges det ha potential att påverka försörjningskedjan och efterfrågan i Kina och på andra marknader.

ANNONS
ANNONS

Vidare informerar bolaget att det gör en riktad nyemission på cirka 317 miljoner pund som är en del av den tidigare aviserade kapitalanskaffningen på 500 miljoner pund.

Slutligen meddelas det att finanschefen Mark Wilson lämnar sin roll senast den 30 april. Bolaget har påbörjat sökandet efter en ersättare.

Aston Martin, MGBP Q4-2019 Q4-2018 Förändring
Nettoomsättning 340,1 389,2 -12,6%
EBITDA, justerat 64,5 87,0 -25,9%
EBITDA-marginal, justerad 19,0% 22,4%
Nettoresultat -12,0 -92,1
Utdelning per aktie, GBP 0