Så mycket ökade bilförsäljningen under fjolåret.

De svenska nyregistreringarna av personbilar sjönk 6,6 procent till 34 820 bilar i december jämfört med motsvarande månad året innan.

Under 2017 var registreringarna upp 1,9 procent (i november var årsuppgången 2,8 procent).

Det visar ny statistik från Bil Sweden.

ANNONS
ANNONS

”När vi summerar bilåret 2017 kan vi konstatera att det blev ett rekordår för både personbilar och lastbilar. Nyregistreringarna av personbilar ökade med 1,9 procent och uppgick till 379 255 bilar, vilket är den högsta nivån någonsin. Registreringarna av både lätta och tunga lastbilar ökade och nådde också rekordnivåer”, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

”Personbilsmarknaden under 2017 gick ännu bättre än förväntat och vår helårsprognos på 375 000 bilar överträffades. Minskningen för personbilarna i december förklaras till stor del av en så kallad kalendereffekt då det var två färre registreringsdagar jämfört med december förra året. Två färre registreringsdagar motsvarar tio procent färre registreringar. December 2017 var den näst bästa decembermånaden någonsin för personbilar”, fortsätter Bertil Moldén.

Nyregistreringarna av tunga lastbilar över 16 ton sjönk med 10,3 procent till 573 lastbilar under månaden (639). Volvos registreringar sjönk 22,6 procent till 223 fordon (288), medan Scania ökade 2,5 procent till 248 fordon (242). Under 2017 var registreringarna av tunga lastbilar upp med 4,8 procent (i föregående månad var uppgången 6,6 procent).

Nyregistreringarna av tunga bussar minskade med 61 procent till 67 bussar (172) i december. Volvos registreringar var 12 bussar (79) och Scanias 14 bussar (53). Under 2017 var registreringarna av tunga bussar ned 7,9 procent (i föregående månad var siffran plus 2,7 procent).