Verkstadsbolaget Volvo reserverar 7 miljarder kronor i fjärde kvartalet för uppskattade kostnader avseende hantering av en åldrande komponent i avgasefterbehandlingssystemet.

ANNONS

Bolaget har tidigare meddelat att man har upptäckt att en komponent i avgasefterbehandlingssystemet som används på vissa marknader och modeller kan åldras i förtid, vilket leder till försämrad prestanda avseende utsläppskontroll.

”De uppskattade kostnaderna baseras på flera faktorer såsom tester av fordon, statistisk analys och dialoger med berörda myndigheter. Nästa steg är att i samråd med berörda myndigheter fastställa hur problemet med komponenten som kan åldras i förtid ska åtgärdas i berörda fordon”, skriver Volvo i ett pressmeddelande.

Bolaget uppger vidare: ”det för tidiga åldrandet av komponenten utgör inget produktsäkerhetsproblem och påverkar inte heller fordonets eller motorns prestanda negativt på andra områden än utsläppskontrollen. Försämringen är en konsekvens av ett materialproblem som uppstår över tid. Alla motorer och fordon som är utrustade med komponenten möter utsläppskraven vid leverans”.

Reserveringen kommer att påverka rörelseresultatet för det fjärde kvartalet 2018. Den negativa kassaflödeseffekten kommer börja under 2019 och gradvis öka under de kommande åren, skriver Volvo.

Läs även: Di: Volvos besked kan bli våt filt [DagensPS.se] >

ANNONS
ANNONS

Läs vidare: Missen sänker INTE Volvos kreditbetyg [DagensPS.se] >