Skogsbolaget SCA och driv­medelskoncernen St1 ingår partnerskap genom två bolag, där grönt flygbränsle ingår.

ANNONS

De samägda bolagen kommer satsa på storskalig produktion och försäljning av biodrivmedel i Sverige, inklusive förnybart flygbränsle.

Partnerskapet mellan skogsjätten SCA och finländska olje- och drivmedelsföretaget St1 stod klart på måndagen.

”I linje med den långsiktiga strategi vi har kommunicerat, så går vi nu med vårt gemensamma bolag med St1 från att endast vara leverantör av tallolja till kemi- och bränsleindustrin till att bli verksamma i förädlingen av våra förnybara råvaror”, säger Ulf Larsson, vd för SCA, till Di.

Grönt flygbränsle

Ett nytt bioraffinaderi med en kapacitet för 200 000 ton flytande biobränsle ska byggas intill St1:s befintliga oljeraffinaderi i Göteborg med prislappen 2,5 miljarder kronor. Den nya anläggningen ska vara i gång 2023 och kommer producera bland annat förnybar diesel (HVO) och förnybart flygbränsle.

Råvaran i raffinaderiet kommer bland annat vara SCA:s tallolja, en biprodukt från produktionen av kemisk pappersmassa.

Mikael Källgren, affärsområdeschef Förnybar energi på SCA är optimistisk framöver.

”Utifrån nuvarande marknadspriser räknar vi med att det samägda bolaget får en årlig omsättning på i storleksordningen två miljarder kronor och en god lönsamhet”, säger han.

Ytterligare ett projekt ingår i partnerskapet – ett ännu större raffinaderi intill SCA:s massafabrik Östrand som har fått miljötillstånd för produktion av 300 000 ton biodrivmedel. Projektet är dock än så länge bara på utvecklingsstadiet.

ANNONS
ANNONS

Snabbare omställning

För St1:s del innebär samarbetet med SCA att omställningen till grön energi växas upp.

”Vi ser samtidigt en stor och växande efterfrågan på bland annat flytande biodrivmedel under lång tid. Det gäller inte minst inom sjöfarten och flyget som är mycket svårare att elektrifiera än bland annat vägtrafiken”, säger Per- Arne Karlsson, direktör för Public Affairs på St1 Sverige.

Läs även: Massapriserna pressar skogsaktier – oro för SCA [Dagens PS]