Tre tydliga globala trender märks inom vården. Mer konsumtion och bättre kunskaper är nyckelfaktorer. Coronapandemin kan snabba på utvecklingen i än raskare takt.

ANNONS

Tidningen Dagens Industri pekar på tre stora vårdtrender som kan förstärkas av ytterligare investeringar i sjukvården till följd av coronaviruset.

Den ena vårdtrenden är demografin. Medellivslängden var 2015 72 år och förväntas vara 83 år när vi nått 2021. Det är äldre som konsumerar vård mest och i och med att befolkningen bli r äldre, så kommer bara efterfrågan att växa.

Den andra trenden berör digitalisering. Många av oss har säkert någon gång ringt en läkare via en app. Men runt hörnet väntar Artificiell intelligens (AI) och big data. Och det investeras mycket i den här sektorn. Drygt 360 bolag globalt drog ifjol in totalt fyra miljarder dollar i riskkapital, enligt CB Insights.

Den tredje trenden är att världens samlade medicinska kunskap fördubblas var 73:e dag, enligt investmentbanken Bank of America Merrill Lynch. Bakgrundne är att människans DNA och proteiner kartläggs, vilket kan skapa nya mediciner som kan anpassas för varje individ..

ANNONS
ANNONS