Många läkemedelsprövningar utförs i Östeuropa, varför kriget i Ukraina stör utvecklingen av en ny generation MS-läkemedel.

ANNONS

Eftersom läkemedelsbranschen kar kommit att oproportionerligt mycket förlita sig på Östeuropa för kliniska prövningar har Rysslands krig mot Ukraina stört Roches utveckling av en ny generation läkemedel mot multipel skleros, MS, det rapporterar Reuters.

När miljoner ukrainare har flytt till andra länder har läkemedelsindustrin ansträngt sig för att hitta sätt att hålla patienter i Ukraina inskrivna i kliniska prövningar.

Stor andel av testdeltagarna 

Efter presentationen av Roches försäljning under första kvartalet sade chefen för Roches läkemedelsdivision, Bill Anderson, till reportrar att både Ukraina och Ryssland historiskt sett har varit mycket viktiga bidragsgivare till kliniska prövningar för patienter med neurologiska störningar som multipel skleros.

Cirka 20 till 30 procent av patienterna i det globala prövningsprogrammet för fenebrutinib MS har enligt Roche varit från Ukraina eller Ryssland och det schweiziska läkemedelsbolaget jobbar med att rekrytera nya patienter till läkemedelsprövningar.

Inga fler deltagare från Ryssland

Kliniska prövningar i Ukraina har störts av kriget och som ett svar på Rysslands invasion av Ukraina kommer Roche, likt flera andra läkemedelsbolag, inte rekrytera några fler nya försöksdeltagare från Ryssland.

Östeuropa är attraktivt för kliniska prövningar på grund av att de som driver vårdcentraler är välutbildade och patienter har ett starkt incitament att delta då de ofta får bättre vård i en klinisk prövning än de får via hälsovårdssystemet. Lägre kostnader har också angetts som en orsak av andra i branschen.

Nytt experimentellt läkemedel

Förutom pågående prövningar med MS-läkemedlet Ocrevus testar Roche även det experimentella läkemedlet fenebrutinib. Det tillhör en läkemedelsklass kallad BTK-hämmare och har lockat flera rivaliserande utvecklare. BTK är ett enzym och BTK-hämmare används för behandling av flera typer av blodcancer.

Under det senaste årtiondet har dynamiska utvecklingsinsatser gjorts inom läkemedel mot MS och det har resulterat i flera nya piller och sprutor, men nu tittar läkemedelsindustrin på ett mer riktat tillvägagångssätt i form av BTK-hämmare som är utformade för att stoppa de immunceller som skadar bindfibrer mellan nervcellerna hos MS-patienter.

ANNONS
ANNONS

Förutom Roche forskar även Merck, Sanofi och Novartis på denna typ av läkemedel mot MS.

Intresserad av Life Science? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: MS orsakat av vanligt herpesvirus [Dagens PS]