Sverige skulle kunna spara åtskilliga miljoner varje år genom att använda mRNA-baserade HPV-test vid screening för livmoderhalscancer.

ANNONS

Resultat från en hälsoekonomisk modelleringsstudie visar att mRNA-baserade HPV-test har dokumenterat högre specificitet än äldre DNA-baserade varianter, de skulle även medföra att tusentals kvinnor slipper obehaget av onödiga koloskopier och spara åtskilliga miljoner kronor i kostnader.

”Våra resultat talar för att screening med mRNA-baserade HPV-test skulle kunna ha gynnsamma effekter för såväl kvinnor som för vården”, säger Dr Elisabeth Adams, vd för Aquarius Population Health i ett pressmeddelande. Hon är den forskare som lett studien.

Sedan regelbundna cellprovskontroller infördes i Sverige på 1960-talet har antalet fall av livmoderhalscancer halverats i landet. Sendan cellprovskontrollerna infördes har också stora framsteg gjorts i tekniken för screeningen och i dag finns två huvudsakliga principer för HPV-testning.

Tester som påvisar förekomst av HPV-DNA över en viss koncentration i cervixceller kan ge positivt DNA-svar efter att en HPV-infektion läkt ut och det positiva svaret innebär inte nödvändigtvis att en precancerös avvikelse håller på att utvecklas.

En ny metod bygger på att påvisa mRNA för E6 och E7, som är de onkogener som uttrycks när en HPV-infektion håller på att omvandlas till en livmoderhalscancer. Denna testmetod är lika känslig som äldre DNA-tester, men har mycket högre specificitet, varför metoden leder till mycket färre falskt positiva resultat.

I en hälsoekonomisk modelleringsstudie har man beräknat de potentiella besparingarna som vården skulle kunna göra genom att använda mRNA-baserad teknik i stället för DNA-baserad teknik i de nationella screeningprogrammen i Sverige och Danmark. Studiens beräkningar visar att man skulle kunna spara miljontals kronor och att tiotusentals uppföljningar med HPV- och cytologitest skulle kunna undvikas.

ANNONS
ANNONS

”Enligt våra beräkningar handlar det om att Sverige kan göra ekonomiska besparingar på tiotals miljoner kronor samtidigt som över 10 000 kvinnor per år skulle slippa onödiga kolposkopier”, säger Elisabeth Adams i pressmeddelandet.

Läs mer: Pandemin har gjort bioteknikbolag heta för investerare [Dagens PS]