Då resultaten från fas 2-studien med C21 för behandling av covid-19 var goda har Vicore beslutat att gå vidare med fas 3-studien.

ANNONS

Särläkemedelsbolaget Vicore Pharma Holding AB utvecklar behandlingar mot svåra lungsjukdomar. Resultaten från fas 2-studien Attract med Vicore Pharmas orala läkemedelskandidat C21 har publicerats i den expertgranskade vetenskapliga tidskriften EClinicalMedicine.

Enligt den studien minskade behovet av respiratorbehandling och syrgas, vilket indikerar att återhämtningen från en covid-19 infektion kan gå snabbare.

”De positiva resultaten från fas 2-studien är mycket uppmuntrande och ledde till att Vicore har fortsatt utvärderingen av C21 i den pågående fas 3-studien Attract-3, säger Göran Tornling, senior rådgivare till Vicore och försteförfattare till Attract-publikationen, i ett pressmeddelande.

Minskat behov av respirator

Professor Joanna Porter, verksam inom lung- och allmänmedicin vid University College London Hospitals NHS Foundation Trust och professor i lungmedicin vid UCL, har varit ansvarig prövare för Attract-studien som omfattande 106 patienter. Resultaten tyder på att behandling med C21 kan ha minskat utvecklingen av sjukdomen till att bli allvarligare och kräva respirator.

Vaccinationsgraden i världen är fortfarande låg, enligt Vicores vd, Carl-Johan Dalsgaard, är endast 37 procent av världens befolkning vaccinerad med två doser, dessutom utgör nya mutationer fortfarande ett hot. Han menar att det finns ett fortsatt behov av effektiva behandlingar för sjukhusinlagda patienter med covid-19.

Ska utvärdera effekten av C21

”Förutsatt att vi kan bekräfta de positiva resultaten från fas 3-studien så har C21 möjlighet att kunna bli en av dessa behandlingar utöver anti-viral terapi” säger Carl-Johan Dalsgaard, i pressmeddelandet. Han även är medförfattare till Attract-publikationen.

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA godkände den pivotala fas 3-studien Attract-32 i juni i år. Studien är randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad och multinationell, den görs på 600 sjukhusinlagda vuxna patienter med Covid-19 som är i behov av syrgas men inte av respirator.

ANNONS
ANNONS

Fas 3-tudiens huvudsakliga syfte är att utvärdera C21:s effekt med avseende på återhämtning från en covid-19-infektion. Studien med C21 beräknas vara klar under första halvåret nästa år.

Läs mer: FDA ger svenska Vicore Pharma klartecken för covid-studie [Dagens PS]