Ny forskning visar att människor som föredrar att vara aktiva sent på kvällen och natten har sämre förmåga att använda fett som energi jämfört med morgonpigga personer.

ANNONS

Enligt en studie, publicerad i Experimental Physiology, kan våra aktivitetsmönster och sömncykler påverka risken att drabbas av hjärtsjukdomar och typ 2-diabetes eftersom förmågan att omvandla fett till energi påverkas och fettuppbyggnad ökar risken för sjukdomar, det rapporterar Fortune.

Studiens deltagare delades upp i grupper baserade på deras benägenhet att sova vid vissa tider under dygnet, deras kronotyp. Deltagarnas kroppsmassa mättes med avancerad bildbehandling och deras kroppssammansättning samt insulinkänslighet kontrollerades.

För att bestämma fett- och kolhydratmetabolism, det vill säga ämnesomsättningen av fett och kolhydrater, användes utandningsprover.

Fick en kontrollerad diet

Deltagarnas aktivitetsmönster övervakades och de fick en kontrollerad diet för att minska kostens inverkan på resultaten. Forskarna fann att de morgonpigga, alltså de som föredrar att vara aktiva på morgonen, använde mer fett för energi både i vila och under träning, jämför med dem som föredrog att vara aktiva sent.

De kvällspigga visade sig vara insulinresistenta, vilket innebär att deras kroppar behöver mer insulin för att sänka kroppens blodsockernivåer, deras kroppar visade sig också föredra kolhydrater som energikälla framför fett. De morgonpigga var känsligare för insulin.

Nedsatt förmåga att svara på insulin påverkar hälsan

”Skillnaderna i fettmetabolism mellan morgonpigga och kvällspigga visar att vår kropps dygnsrytm (vakna/sömncykel) kan påverka hur våra kroppar använder insulin. En känslig eller nedsatt förmåga att svara på insulinhormonet har stora konsekvenser för vår hälsa”, säger studieförfattaren och professor vid Rutgers University, Steven Malin till Neuroscience News.

”Denna observation främjar vår förståelse av hur vår kropps dygnsrytm påverkar vår hälsa. Eftersom kronotyp verkar påverka vår metabolism och hormonverkan, föreslår vi att kronotyp kan användas som en faktor för att förutsäga en individs sjukdomsrisk”, fortsätter han i Neuroscience News.

ANNONS
ANNONS

Forskarna fann även att de morgonpigga var mer fysiskt aktiva och hade bättre kondition än de kvällspigga, som var mer stillasittande.

Intresserad av ekonomi och Life Science? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Hur länge du sover påverkar ditt hjärtas hälsa [Dagens PS]