Bananflugors hjärnor avsexualiseras när de blir gamla, honornas hjärnor maskuliniseras och hanarnas hjärnor femininiseras, det visar en ny studie.

ANNONS

När bananflugor blir gamla sker åldersrelaterade förändringar hos båda könen, men en ny studie gjord av en grupp forskare vid Linköpings universitet visar att honornas hjärnor blir mer maskulina och hanarnas blir mer feminina.

Det är väl känt att svagare individer inte har råd att investera lika mycket i sexuella beteenden som friska individer, men det är inte entydigt huruvida åldrande, som har en försvagande effekt, också leder till minskad sexuell investering.

Genuttrycket blir mer lika

Man skulle kunna tänka sig att det vore fördelaktigt att satsa på reproduktion och föra sina gener vidare i slutet av livet, innan det blir för sent. För att ta reda på vad som händer med könsskillnader i hjärnan när bananflugor blir gamla undersökte forskarna hur de gener som uttrycks till olika grad hos unga hanar och honor förändras med tiden.

”Våra resultat visar att genuttrycket blir mer lika hos gamla hanar och honor och att båda könen bidrar till detta mönster”, säger dr Antonino Macrinò, numera vid Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria i Italien, i ett pressmeddelande.

Han säger vidare att studiens resultat visar att det är hanarna som närmar sig honorna mer än tvärtom. Det tror forskarna beror på att kopplingen mellan investering i sexuell funktion och reproduktiv framgång inte är lika stark hos honor som hos hanar.

Kräver mer resurser av hanarna

För att få föröka sig måste en hane hos bananflugan överträffa andra hanar i hur snabbt han kan söka upp honor och uppmuntra dem med dans och andra kostsamma beteenden, medan en hona bara behöver ta ställning till om hon orkar producera mer avkomma.

Urban Friberg, biträdande professor vid Institutionen för fysik, kemi och biologi vid Linköpings universitet, har lett studien. Han säger att om man lägger lika mycket resurser på reproduktion när man blir gammal har man inget kvar för att överleva.

ANNONS
ANNONS

Liknande resultat har studier på andra djur, inklusive människan, kommit fram till, därmed gäller kanske resultaten på bananflugor även andra djur.

Intresserad av ekonomi och Life Science? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Hannar blir sterila vid mildare klimat [Dagens PS]