Ny forskning visar att dödsfall och insjuknande i hjärtsvikt efter hjärtinfarkt kan förutses med hjälp av artificiell intelligens.

ANNONS

Varje år drabbas ungefär 25 000 svenskar av hjärtinfarkt, cirka 25 procent av dem dör eller utvecklar hjärtsvikt, ett tillstånd som är allvarligt och livshotande. Nu visar ny forskning att det går att förutse insjuknande och dödsfall i hjärtsvikt efter hjärtinfarkt med artificiell intelligens, AI.

Resultaten kan användas till att förbättra hjärtinfarktvården med hjälp av intensiv behandling och uppföljning av riskindivider och förbättra prognosen för de drabbade”, säger Moman Aladdin, studiens försteförfattare och forskare vid Skånes universitetssjukhus i Lund, i ett pressmeddelande.

Skapat AI-algoritm

Forskare från Lund har i samarbete med kliniker runtom i landet skapat en AI-algoritm som under det första året efter en hjärtinfarkt kan förutse dödsfall och insjuknande i hjärtsvikt. Algoritmen innehåller 21 variabler som bland annat inkluderade medicinsk historia, tidigare behandlingar, sjukhuskarakteristika och medicinering efter utskrivning, samt ålder och kön.

Algoritmen bygger på ett så kallat neuralt nätverk, eller ett neuronät, en metod som är utvecklad med nervsystemet som förebild. Metoden kan ibland lösa problem som redan kända algoritmer inte kan hantera.

Kan rädda fler liv

Hjärtsvikt orsakar stort lidande och förkortar livet för dem som drabbas. Den här forskningen pekar mot möjligheten att rädda fler liv genom att identifiera riskindivider och sätta in behandling i ett tidigt stadium efter hjärtinfarkt, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-lungfonden, i pressmeddelandet.

Studien har gjorts med hjälp av det svenska registret Swedeheart och är baserad på data från 140 000 patienter som insjuknade i hjärtinfarkt under åren 2008–2017, och har testats på 30 000 danska patienter. För 74 procent av patienterna visade sig AI-algoritmen förutspå rätt vad gäller död och 62 procent rätt när det gäller hjärtsvikt. Med 97–99 procents säkerhet kunde algoritmen utesluta dessa tillstånd.

ANNONS
ANNONS

Det stora antalet patienter gör vår studie till den största i sitt slag och helt unik i och med att resultaten har validerats mot 60 procent av samtliga hjärtinfarkter under samma tidsperiod i Danmark”, säger David Erlinge, professor vid Skånes universitetssjukhus i Lund, i pressmeddelandet.

Läs mer: Forskare i Lund har hittat pusselbit i förståelsen av Alzheimers [Dagens PS]