Diamyd Medical har säkrat precisionsmedicinpatent i EU för förebyggande behandling av autoimmun diabetes.

ANNONS

Det europeiska patentverket, EPO, har meddelat svenska Diamyd Medical, som utvecklar läkemedel med precisionsmedicinsk inriktning mot typ 1-diabetes, att bolagets patentansökan för förebyggande behandling av autoimmun diabetes för patienter med genen HLA DR3-DQ2 kommer beviljas.

Den aktuella genen har visat sig vara förknippad med autoimmunitet mot genetiskt definierad autoimmun diabetes med, GAD, som är en av de vanligaste genetiska riskfaktorerna för typ 1-diabetes. Cirka 40 procent av alla med typ 1-diabetes är bärare av genen.

Positivt svar på vaccinet

”Det beviljade patentet innebär en viktig milstolpe för Diamyd Medical och vårt fokus på precisionsmedicin för autoimmun diabetes. Tiden är inne för säkra och målinriktade terapeutiska diabetesvaccin, behandlingar som kan komma att revolutionera våra möjligheter att eliminera denna förödande sjukdom, säger Ulf Hannelius, vd för Diamyd Medical i ett pressmeddelande.

En stor metaanalys visade att personer med HLA DR3-DQ2 förknippas med ett positivt svar på behandling med diabetesvaccinet Diamyd, något som bekräftats i en fas 3-studie.

Oberoende av patentsskydd har diabetesvaccinet Diamyd dessutom, som ett biologiskt läkemedel, exklusivitet på tolv och tio år från dagen för marknadsgodkännande i USA respektive Europa.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Diamyd Medicals emission – så stor är rabatten [Dagens PS]