I många höginkomstländer sjönk födelsetalen under pandemin på grund av den ekonomiska osäkerheten som skapades av nedstängningar och isolering hemma.

ANNONS

Under våren 2020 ledde pandemin till nedstängningar och isolering hemma. Många spekulerade att detta skulle leda till en baby boom, men det visar sig nu att det ledde till motsatsen, en nedgång i antalet födslar i hög- och medelinkomstländer, det rapporterar Scientific American.

Arnstein Aassve är professor i social och politisk forskning vid Bocconi-universitetet i Italien. Han och hans kollegor har undersökt födelsetalen från 2016 till början av 2021 i 22 höginkomstländer och fann att födelsetalen statistiskt signifikant hade sjunkit under de sista månaderna 2020 och de första månaderna 2021 i sju av länderna.

Störst nedgång i Italien

Den största nedgången av födelsetalen fanns i Italien med en minskning på 9,1 procent, Ungern med en minskning på 8,5, procent Spanien med en minskning på 8,4 procent och Portugal där minskningen var 6,6 procent.

Studien om födelsetalen har publicerats i Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS.

Säkra på pandemieffekten

Inom ett år fluktuerar födelsetalen och flera av länderna som var med i studien hade haft sjunkande födelsetal även innan pandemin, med de minskningar som startade nio månader efter att Världshälsoorganisationen, WHO, deklarerat att covid-19 utgjorde en nödsituation för folkhälsan, var större.

Arnstein Aassve säger till Scientific American att han och hans kollegor är väldigt säkra på att pandemieffekten i länderna är verklig även om de hade en något nedåtgående trend även innan pandemin. Han tror att osäkerheten som en global pandemi skapar gällande hur den påverkar familjers ekonomi, troligen är den största anledningen till de minskade födelsetalen.

”Folk förstår inte riktigt vad sjukdomen är, det är något nytt för dem … Många människor kommer att se att deras jobbutsikter blir sämre, vilket har betydelse för deras inkomst”, säger han till Scientific American, och tillägger att man kanske inte avstår helt från barnafödande helt, men man kan skjuta upp det tills tiderna är lite bättre.

Pandemin påverkade även abortviljan

I Sverige visar en ny studie gjord vid Akademiska sjukhuset i Lund att pandemin också har påverkat kvinnors abortlust. I studien svarade cirka 13 procent av 623 tillfrågade kvinnor att covid-19 påverkade deras beslut att göra abort, det rapporterar SVT.

ANNONS
ANNONS

Studien pågick vid sju abortmottagningar i Sverige från januari till juni 2021. Av kvinnorna som deltog i studien hade 4 procent redan gjort en abort på grund av pandemin, av de 13 procent som angav att pandemin bidrog till deras beslut sade 11 procent att pandemin hade påverkat beslutet i någon mån och 2 procent att den påverkat i hög grad.

Intresserad av Life Science? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Covid-19 ger högre risk för hjärtsjukdom än vaccination [Dagens PS]